Droge mond

AANDOENINGEN

droge mond

Een droge mond overkomt iedereen wel eens, bijvoorbeeld na intensief sporten of bij het ontwaken. Sommige mensen hebben echter altijd een droge mond. Vaak is er in dat geval sprake van slechtwerkende speekselklieren (hyposialie). Een droge mond, ook wel xerostomie of droge mond syndroom genoemd, geeft vervelende klachten en kan bovendien leiden tot het sneller ontwikkelen van cariës of andere mondproblemen.

Monddroogte kan daarnaast leiden tot een sociaal isolement als eten en praten moeizaam gaan, of als de patiënt bezorgd is over een slechte adem. Bespreek het met een van onze behandelaars, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.