Kroon- en brugwerk

BEHANDELINGEN

kroon- en brugwerk

Onderdeel van het restauratieve werk bij tandartspraktijk Van de Veer is ons hoogkwalitatieve kroon-en brugwerk. De kroon van een tand is het gedeelte dat zichtbaar is boven het tandvlees. Is de natuurlijke kroon beschadigd, verkleurd, scheef of afgebroken, dan kan het plaatsen van een kunstkroon uitkomst bieden.

Een kunstkroon is een metalen of porseleinen kapje dat over een afgeslepen, bestaande tand of kies heen wordt geplaatst. Kronen en bruggen worden op een tand of op een implantaat vastgezet. Hierdoor krijgt deze tand of kies zijn oorspronkelijke vorm terug.

Er wordt gekozen voor een brug wanneer één of meerdere ontbrekende tanden of kiezen vervangen moeten worden. Een brug bestaat uit twee of meerdere kronen die open ruimten opvullen tussen nog wél aanwezige tanden en kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn de tanden of kiezen aan weerszijden van de op te vullen ruimte. Het opvullen van de lege ruimte voorkomt dat tanden en kiezen scheef gaan staan en maakt normaal kauwen weer mogelijk.

Kroon- en brugwerk is een discipline die door alle tandartsen bij Van de Veer perfect wordt beheerst.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.