De leukste glimlach en meer krijg je bij Van de Veer

Orthodontie met de vrolijke glimlach van Anaëlle Koss en Angelique Kenter

“Veel kinderen zijn trots op hun beugelbekkie omdat ze weten dat ze er een mooi en recht gebit voor terug krijgen!”

Er is voortaan iedere woensdagmiddag een vaste ortho middag bij Van de Veer op Tussenmeer 80!

Iedereen en zeker veel kinderen hebben al vaker kennisgemaakt met de goedlachse Anaëlle Koss en haar charmante Franse tongval. Naast haar werkzaamheden aan de stoel heeft Anaëlle zich verder gespecialiseerd als cosmetisch (kinder) tandarts  en (kinder)tandarts voor orthodontie. Na het vertrek van Martin Geils neemt  Anaëlle zijn stoel als tandarts voor orthodontie over. Anaëlle zal worden geassisteerd door Angelique Kenter. Ook voor velen een goede bekende en al jaren de vaste tandartsassistente voor orthodontie.

Wat houdt orthodontie nu eigenlijk precies in?
‘Bij orthodontie gaat het om het corrigeren van de stand van de tanden en de kaken’, legt Anaëlle Koss uit. Meestal gebeurt dat door middel van een beugel die langere tijd wordt gedragen. Er zijn diverse soorten beugels. Het is afhankelijk van de gebitssituatie voor welke beugel wordt gekozen. Ik werk met zowel vaste beugels als aligners.

Orthodontie kan soms noodzakelijk zijn om goed te kunnen eten en praten. Daarnaast is een recht en regelmatig gebit nu eenmaal gemakkelijker schoon te houden dan een gebit dat schots en scheef staat.’

Een orthodontische behandeling kan pas starten na uitgebreide diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Pas na toestemming (informed consent) van de patiënt of diens ouders of verzorgers kan de behandeling starten.

Bij welke leeftijd kan er gestart worden?
‘De gemiddelde leeftijd waarop orthodontie bij kinderen wordt gestart ligt rond de tien jaar. Een kind hoeft niet uitgewisseld te zijn om een orthodontiebehandeling te starten. Soms kan het zelfs verstandig zijn om al in de wisselfase op negenjarige of zelfs op achtjarige leeftijd te beginnen. De gemiddelde behandelduur van een orthodontiebehandeling ligt tussen de 2 en 3 jaar. Dat lijkt misschien wel lang, maar tegenwoordig behouden steeds meer mensen eigen gebit tot op hoge leeftijd. Een gezond en mooi gebit is dus een investering voor je hele leven.’

Post graduate ortho training en OK register
Anaëlle Koss is afgestudeerd aan de prestigieuse McGann Postgraduate School of Dentistry. Zij heeft hier het Comprehensive Orthodontics Level I Program gevolgd en met succes afgerond. Anaëlle Koss is BIG geregistreerd en is aangesloten bij de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VtvO).

 OK-tandartsen

 • zijn bewezen ervaren
 • laten zich jaarlijks bijscholen
 • staan open voor controle van buitenaf
 • werken volgens vaste protocollen.

Welke stappen in de behandeling zijn er in de praktijk Anaëlle?
‘Vanaf het moment dat je je bij ons in tandartsenpraktijk Van de Veer voor een orthodontiebehandeling meldt en de behandeling gaat starten, zullen een aantal stappen doorlopen gaan worden. Hoeveel stappen en hoe lang die individueel en bij elkaar duren is afhankelijk van veel factoren, maar gemiddeld kun je aanhouden dat de behandeling gemiddeld 2 tot 2½ jaar duurt.’

 Meestal ziet een behandeling bij mij er stapsgewijs ongeveer zo uit:

 1. De eerste afspraak
  Meestal een informatief gesprek met mij waarin ik uit zal leggen hoe e.e.a. in zijn werk gaat of een behandeling in mijn optiek nodig is en of het het juiste tijdstip is of dat het beter is nog even te wachten.
 2. Het vooronderzoek
  Dan stel ik een analyse, een behandelplan en een begroting op. Daarvoor maak ik gebitsmodellen en foto’s.
  Er zullen niet alleen een aantal portretfoto’s worden gemaakt, maar ook röntgen- en schedelfoto’s. Dat heet OPG (Orthopantomogram) en RSP (laterale schedelröntgenfoto)

 3. Behandelplanbespreking
  Als ik klaar ben met het vooronderzoek zal ik met jou en/of je ouders, het behandelplan en de begroting bespreken.

  In het behandelplan staat welk type beugels er mogelijk zijn en hoe lang de beugels gedragen moeten worden. Dat is altijd een indicatie omdat ook meespeelt of je je beugel wel voldoende draagt. En soms zal bij kinderen de wisselfase en groei nog een rol spelen. In overleg wordt dan de behandeling gekozen.Op de begroting worden alle kosten vermeld die op dat moment verwacht worden. Soms zijn er gedurende de behandeling meerdere soorten beugels nodig, dan staan die op de begroting. Zijn er extra techniekkosten nodig? Ook dat wordt vermeld.

 4. De behandeling
  De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat is besproken tijdens de bespreking. Als het nodig is zal dit worden aangepast, afhankelijk van het verloop van de behandeling. Hierover moet je uiteraard geïnformeerd worden.
 5. Einde van de behandeling
  Als de behandeling klaar is zal ik je beugel verwijderen. Soms wordt er nog zogenaamde retentieapparatuur geplaatst, bijvoorbeeld een spalkje en/of een nachtbeugel.Nazorg
  Het is gebruikelijk en noodzakelijk dat ik je nog een aantal keren zal zien. Ik zal dan controleren of het resultaat goed behouden blijft of kijken of de retentieapparatuur nog altijd goed zit.

Hoeveel soorten beugels zijn er?
‘Voor alle soorten afwijkingen in het gebit zijn er specifieke beugels. Als je doorgestuurd wordt door de logopedist voor het afleren van afwijkend mond- en tonggedrag zul je een heel andere beugel krijgen dan wanneer de kaakgroei beïnvloed moet worden. Ik zal je vertellen welke type beugel je geplaatst krijgt en daarvan ook voorbeelden laten zien. Bij Van de Veer plaatsen we zowel de bekende blok– en slotjesbeugel als de bijna doorzichtige beugel van Italiaans topdesign’.

Trots op hun beugelbekkie
‘Een beugel bij schoolgaande kinderen is anno 2021 de gewoonste zaak van de wereld. Het is niet meer iets om je voor te schamen. Integendeel zelfs: veel kinderen zijn trots op hun beugelbekkie omdat ze weten dat ze er een mooi en recht gebit voor de rest van hun leven voor terug krijgen. Want bij Tandartsenpraktijk Van de Veer krijg je een leuke glimlach en nog veel meer…!’

 

 

Share:

Comments are closed.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.