Kindertandheelkunde

FAMILIEAFSPRAKEN

kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde is een specialisme op zich, want het wordt door veel misverstanden omgeven. Kinderen zijn leuk, soms behoorlijk druk, beweeglijk en lastig, zeker als het spannend is en vragen dus ook om een wat speelsere benadering. Daarnaast is preventie binnen onze familiepraktijk een heel belangrijk speerpunt, waar ouders en verzorgers actief bij worden betrokken.

Wij juichen dan ook familie afspraken toe. Het geeft u de gelegenheid om uw kinderen van jongs af aan rustig te laten wennen aan de tandarts en uw kinderen leren vanaf zeer jonge leeftijd hoe ze het beste voor hun (melk)gebit kunnen zorgen.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.