Nieuwsupdate: voorzorgsmaatregeling coronavirus

Het nieuwe coronavirus met de naam SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken is op 27 februari voor het eerst ook bij de eerste twee landgenoten in Tilburg en Diemen vastgesteld. Hiermee is Nederland toegevoegd aan een lange lijst van landen waar het virus zich inmiddels gemanifesteerd heeft. Het virus veroorzaakt koorts en spierpijn, gevolgd door een droge hoest. Na ongeveer een week ontstaat bij sommigen kortademigheid en in zo’n geval is behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. Ongeveer 81% ontwikkelt overigens slechts milde klachten, 14% ernstigere klachten en 5% wordt ernstig ziek. Overdracht vindt voornamelijk van persoon tot persoon plaats.

Zodoende willen wij u informeren dat we in de praktijk de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  1. Indien u symptomen heeft zoals ademhalingsproblemen en/of koorts boven de 38 graden, zeker als u in de getroffen gebieden bent geweest, meldt dit voorafgaand aan uw afspraak. Dit kunt u melden via de telefoon of via de website.
  2. Indien u geen symptonen heeft maar wel in een van de bekend getroffen gebieden bent geweest, en de afspraak niet spoedeisend is, kan er in overleg gekozen worden om de afspraak uit te stellen. Neem ook in dit geval contact met ons op.

Wij nemen de voorzorgsmaatregelen in acht zoals geadviseerd wordt door onze beroepsvereniging en de Richtlijn Infectiepreventie (WIP).

Neem contact op.

 

Share:

Comments are closed.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.