Orthodontie kinderen

FAMILIEAFSPRAKEN

orthodontie kindertandheelkunde

Als uw kind zo’n zes of zeven jaar is en u twijfelt of hij of zij op op wat langere termijn misschien wel aan een beugel moet, doet u er goed aan dit tijdens uw familie afspraak eens met uw familietandarts te bespreken. U kunt deze vraag echt nooit te vroeg stellen.

Bij Tandartspraktijk Van de Veer plannen we dan een kinder-orthodontisch consult in, waarbij wordt gekeken naar het gebit, de kaken en het gezicht. Dit eerste adviesconsult is gratis.

Zodra de voortanden van het boven- en het ondergebit aan het wisselen zijn, is al te zien of er in beginsel voldoende ruimte is voor het blijvend gebit. Daarnaast kunnen we zien of de bovenkaak en onderkaak goed op elkaar passen en er dus geen sprake is van malloclusie (het slecht op elkaar passen van het boven- en ondergebit). Gelooft u ons, zo’n adviesconsult heeft uw kind voor de rest van haar of zijn leven ongelooflijk veel profijt van.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.