Coronavirus update: reguliere Mondzorg hervat

Coronabeleid: reguliere Mondzorg kan veilig plaatsvinden.

Vanuit de overheid is beslist dat mondzorgpraktijken met ingang van woensdag 22 april de reguliere zorg op verantwoorde en gepaste wijze kunnen hervatten, met behulp van de Leidraad Mondzorg Corona.

Wat is triage? 

Verspreiding van het SARS-CoV-2 virus kan (onder andere) door middel van een aerosol gebeuren. Verspreiding door middel van aerosol treedt op bij bepaalde (niet alle) handelingen in de mondzorgpraktijk en daarom is het advies om op dit moment reguliere patiëntenzorg aan te bieden op basis van triage. Triage is een manier om zorg te organiseren. In de kern betekent triage dat in een kort tijdsbestek op basis van beperkte gegevens een beslissing wordt genomen over hoe een patiënt beoordeeld/behandeld dient te worden. In het kader van deze leidraad gebruiken we het woord triage voor selectie aan de poort om het risico te minimaliseren op het toelaten tot de mondzorgpraktijk van een patiënt die (mogelijk) met het SARS-CoV-2 virus is besmet. Als na triage blijkt dat reguliere zorg in de mondzorgpraktijk niet mogelijk is, kan een teleconsult mogelijk een oplossing bieden om patiënten gerust te stellen.

1. Patiëntengroepen

In deze leidraad is onderscheid gemaakt tussen twee groepen:
Groep A:

  • Personen zonder symptomen passend bij COVID-19*
  • Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn**

Groep B:

  • Personen met symptomen passend bij COVID-19* of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met symptomen passend bij COVID-19
  • Personen met bewezen COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie
  • Personen met een verhoogde kans op infectie***

* Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C).
** Gezien het specifieke werkgebied geldt voor patiëntgroep A, in tegenstelling tot het RIVM-advies van 24 uur,
een strengere classificatie van klachtenvrij aangezien na het verdwijnen van de klachten het virus met PCR nog
aantoonbaar kan blijven in de keel (7-14 dagen).
*** Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om geïnfecteerd te zijn.

2. Triage patiëntengroepen
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke zorg geboden kan worden voor de bepaalde groepen:

 

Triage patientgroepen
‡ Patiënten die deze spoedzorg nodig hebben, dienen door hun mondzorgprofessional te worden doorverwezen
naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM). Hiervoor gelden aparte richtlijnen. Aandachtspunt hierbij is dat
patiëntzorg ‘regulier’ en ‘CAM’ gescheiden blijft.

3. Afspraken - Controle voor spoedig en gezond verloop van de Mondzorg

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda. We hebben er na uitgebreid overleg voor
gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij
grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. We willen graag een afspraak met u maken maar hebben
vooraf een aantal vragen:

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, dan stellen we voor de zekerheid de volgende vraag:
• Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord hierop ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden. Als het antwoord ‘nee’ is, overleggen we samen met de tandarts/mondhygiënist of de afspraak veilig ingepland kan worden.

Opmerking:
• Ook als mensen verkouden zijn door hooikoorts niet komen.
• Als u corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien u graag weer in de praktijk! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken.

Share:

Comments are closed.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.

Onze tandartsen staan tevens geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.